Wednesday, May 2, 2018

Program Misi Tautan Ukhwah Orang Asli 2018

Program Misi Tautan Ukhwah Orang Asli 2018
27 - 30 April 2018
Gua Musang, Kelantan

Misi bantuan ini berteraskan aktiviti dakwah, tarbiah dan membangkitkan semangat membantu dan kasih sayang dalam kalangan warga BUKM & BAKISKA  dengan orang asli yang memerlukan bantuan.

Matlamat utama program anjuran BUKM & BAKISKA ini diadakan ialah untuk membantu golongan yang memerlukan khususnya asnaf dalam kalangan orang asli. Melalui program ini diharapkan peserta dapat diberi motivasi dan menitik beratkan aspek akhlak dan sahsiah.
No comments: